Prosjekter
Sportshaller

Fotballhaller

Vår Energi Arena - Hammerfest

Norge

Best-Hall bygger Vår Energi Arena i Hammerfest i samarbeid med Roald Johansen AS. Hallen vil romme fotballhall for 11'er fotball, klatrehall og servicebygg med garderober, sosialt rom og lager. Grunnarbeider er igangsatt og hallen vil stå ferdig høsten 2021.

Les mer