Veljet

Trelasthaller, Finland

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 100x30/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer:
Neste prosjekt