Veljet

Trelasthall, Finland

  • Dimensjoner: 100x30/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt