Sita Solving

Produksjonshall, Frankrike

  • Dimensjoner: 40x25/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: n/a

Lagerhallen ble levert i 2008 til foretaket Sita Solving, som Airbus bruker for eiendomsvedlikehold. I hallen oppbevares maskiner og utstyr. På hallens ene langside er det en 24 meter bred tredelt skyveport.