Radiant Aviation Services

Flyhangar, Norge

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 60x58/10.5m
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer:
Neste prosjekt