PK-Puu

Trelasthall, Finland

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 49x30/5,9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer:
Neste prosjekt

Lager for treprodukter