Onninen

Lagerhall, Estland

  • Dimensjoner: 40x32/7
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: To automatiske porter på 4,0*4,0 m og 5,0*4,0 m

Lager for HVAC- produkter i Harjudisktriktet ,Estland.