Norsk Helikopter

Flyhangar, Norge

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 24x40/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: n/a
Neste prosjekt