Nordkapp fotballhall

Fotballhall, Norge

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 80x48/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: n/a
Neste prosjekt

I januar 2009 leverte vi en sportshall til Nordkapp i Norge. Bygget var et samprosjekt mellom Nordkapp kommune og den lokale idrettsforeningen Honningsvåg Turn & Idrettsforening. Halvparten av finansieringen besto av offentlige midler og halvparten av gaver og sponsorpenger.

" Hallen er teknisk sett svært avansert, og Best-Hall dimensjonerte den til å klare våre strenge vintre og ekstreme forhold. Både hallen og Best-Halls kundeservice er en innertier" - Per Ivar Pettersen, teknisk sjef i Nordkapp kommune.

Hallen ble dimensjonert for lokale snø- og vindlaster. Gjennom prosjektet fikk Nordkapp kommune en romslig innendørsarena som innbyr til trening året rundt. Kulda setter ikke lenger stopper for idrettsaktiviteter, og folk i området kan skryte av å ha verdens nordligste hall for fotball.