Natoil

Lagerhall, Kazakhstan

  • Dimensjoner: 76x39
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: n/a

I 2004 leverte vi to haller til det norske oljeselskapet Natoil. Hallene, som brukes som lagerhaller innen oljeindustrien, ble oppført på en kunstig øy 20-30 kilometer ut i Det kaspiske hav. Naturforholdene i området er vanskelige, med svært kalde vintre og varme somre, og temperaturforskjellen mellom sommer og vinter kan være hele 80°C. Området er svært vindutsatt.

Det er dyrt å bore etter olje, og oljeselskapene må kunne stole på at utstyr og infrastruktur fungerer under alle forhold. Erfaring med krevende værforhold var en av årsakene til at Natoil valgte Best-Hall som leverandør. I 2010 levererte vi ytterligere fire haller til nye kunstige øyer. I den forbindelse monterte vi ned de to første hallene og flyttet dem til samme område som de nye hallene.