Mustola Dryer

Trelasthall, Finland

  • Dimensjoner: 40x20/6
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: n/a