Mustola Dryer

Trelasthall, Finland

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 40x20/6
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: n/a
Neste prosjekt