Moelven

Trelasthall, Norge

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 51x40/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: n/a
Neste prosjekt