Marehard & Wuger

Lagerhall, Østerike

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 23,5+40x41,8/7
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer:
Neste prosjekt