Larvik impregnering

Lagerhall, Norge

  • Dimensjoner: 96x40/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: n/a

Høy teknisk standard – hallen er dimensjonert etter stedlige vind og snølaster. Gjennomført kvalitet både på hallen og på oppfølging/service.

- Annar Størseth - Larvik Impregneringskompani as