JFA Shipyard

Produksjonshall, Frankrike

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 40x20.5/9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: n/a
Neste prosjekt