Interspan

Trelasthall, Sveits

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 66x45/9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: n/a
Neste prosjekt