IL Skrim

Plasthall, Norge

Leveransefakta

  • Dimensjoner:
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer:

Fotballhall for IL Skrim ved Kongsberg oppført 2012.