Holz Hahn

Trelasthall, Østerike

  • Dimensjoner: 60x19/5,9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt

Standard Holzlager i Rapottenstein