Holz Hahn

Trelasthall, Østerike

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 60x19/5,9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer:
Neste prosjekt

Standard Holzlager i Rapottenstein