Hallen-Plan

Produksjonshall, Sveits

  • Dimensjoner: 48x26,63/4
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: Ventilasjon i mønet og gavl.

Fjøs i Altbüron