Fåvang

Trelasthall, Norge

  • Dimensjoner: 57x32/5
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: n/a

Norske Fåvang Sag og Høvleri A/S bruker hallen sin for salg og oppbevaring av sagverkets produkter. Hallen ble levert til Fåvang sagverker i 2002, og den garanterer at sagvarene og treproduktene holder jevn kvalitet gjennom årstidene.

Takket være Best-Halls tekniske løsninger og suverene hall kan vi være sikre på at også store trevirkemengder holder samme høy kvalitet i all værtyper

-  konstaterer direktør Runer Voldsrud på Fåvang Sag og Høvleri A/S.