Bryne

Fotballhall, Norge

Leveransefakta

  • Dimensjoner: 69x45/5.9
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Asfalt
  • Tekniske detaljer: n/a
Neste prosjekt

"En suksesshistorie – meget god leveranse og godt samarbeid med Best – Hall" - Asle Tjøtta, Bryne FK