Barrus

Trelasthall, Estland

  • Dimensjoner: 50x40/6.5
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: Automatiske kjøreporter a 8,0x 6,0 m

Barrus i Vöru, Estland har to lagerhaller fra Best-Hall for lagring av trelast.