Anders Udde

Tennishall, Finland

  • Dimensjoner: 50x33,9/
  • Utførelse: Dukhall
  • Fundament: Betong
  • Tekniske detaljer: n/a

Tennishall levert i 2006 - et engangsprosjekt. Hallen er designet for å tilfredsstille krav til å være Davis Cup- arrangør. Sitteplasser for 1500 mennesker.