Trelasthaller

Konkurransedyktig verdikjede

Best-Halls trelasthaller bidrar til å gjøre leveransekjeden for trevarer mer konkurransedyktig. Hallenes lette konstruksjon, kostnadseffektivitet og fleksibilitet er fordelaktig når du håndterer og lagrer store mengder trevarer.

Fleksible løsninger

Trelasthallene våre tilbyr en fleksibel løsning for lagring av trevarer. Takket være fagverkskonstruksjonen i stål er hallen lett å modifisere, bygge ut eller flytte ettersom dine lagerbehov skifter. Vi har levert nærmere 400 trevirkehaller til Finland og internasjonalt. Hallene brukes blant annet for lasting og mellomlagring i havner, som produksjonshaller og som lager og beskyttelse innen treforedlings -og trebearbeidingsindustrien.

Beskyttelse mot været

Hallen er en effektiv beskyttelse for trevarene. Det fullstendig tette dekkmaterialet beskytter trevirket mot fukt fra regn, snø og sol. Truckarbeidet blir også raskere når det ikke samles is og snø mellom trevirket.

Effektiv avfuktning

Høye krav til kvalitetskontroll og ulike trematerialer forutsetter at klimaet inne i hallen kan reguleres effektivt. I en Best-Hall med automatiske avfuktere kan du skape et miljø der fuktmengden kan holdes konstant uansett været eller årstiden. Trelasthallene utrustes med individuelt tilpasset portautomatikk og automatisk avfuktning. Kvalitet og energiforbruk optimerer vi ved å dimensjonere avfukterens effekt etter hallens volum og fuktbelasting.


Prosjekter