Lagerhaller

Fleksible lagerløsninger

En Best-Hall gir fleksibilitet. Åpne, frie overflater gjør at du enkelt kan kjøre inne i lageret, og med måltilpassede porter får du inn også store varer. Lagerhallen kan brukes i alle fasene av produksjonen.

Bulklager

En Best-Hall egner seg godt som bulklager til f.eks. veisalt, metall, korn og trevarer. Veggene i hallen kan utstyres med vant og dimensjoneres for å tåle trykket fra massene som lagres.

Havnelager

Best-Halls havnelager muliggjør lasting og mellomlagring uavhengig av vær og vind. De kan tilpasses etter ulike produkter og råvarer, noe som gir deg økt fleksibilitet i håndteringen av stykk- og bulkgods. Transportørkonstruksjoner eller heistårn kan festes i rammeverket ved behov. Ventilasjon dimensjoneres i forhold til varene som skal lagres og bruk av innerduk gjør det mulig å rengjøre hallen raskt og effektivt ved bytte av lagervarer. Både stålkonstruksjonene og duken tilpasses de rådende klimaforhold.

Logistikkhaller

En logistikkhall er et rimelig og fleksibelt alternativ når du har behov for en beskyttet laste -eller losseplass. Ettersom vogntog eller tog kan kjøres inn i hallen blir lastingen behagelig og effektiv. Hvis du trenger mer beskyttelse for produkter og råvarer som oppbevares utendørs, kan vi bygge sidetak langs den ene eller begge langsider av hallen. Det er også mulig å bygge tak over gavlportene.


Prosjekter