Produksjonhaller

God plass til produksjonen

Fravær av støttesøyler gjør at hver kvadratmeter kan utnyttes for produksjon. Hallen kan utrustes etter behov med for eksempel beskyttelsesvegger, transportbånd, traverskraner, serviceplattformer eller annet utstyr. Hallens konstruksjon og utstyr kan modifiseres dersom behovene endres over tid.

Mange muligheter

Hallen kan inngå i ulike deler av produksjonen i en virksomhet, fra lagring av råvarer til produksjon av produkter eller som lager til ferdigvare. Utstyrt med skillevegger som deler flaten kan hallen også være en kombinert lager og produksjonshall og hvert enkelt rom kan isoleres og utstyres etter behov.


Prosjekter

Produksjonhaller

Lapwall

Finland

Hybridhall levert til Lapwall OY som produserer treelementer. Gavelsider har utførelse i tre for denne bygningen, men hele hallen kan leveres med trevegger om det er ønskelig.

Les mer