Miljøhaller

Returprodukter under tak

Miljøhallen er en utmerket løsning for lagring av returprodukter. Den beskytter returpapir mot regn, snø og vind, og passer også godt for lagring av flasker, metall, klær, råvarer, bokser, risikoavfall og plast. Ettersom hallen kan deles av med mellomvegger eller nett, kan den samtidig brukes for sortering av returproduktene.

Hygienisk miljø

Miljøhallen er en funksjonell bygning for håndtering og lagring av avfall, og den fyller miljønormene for beskyttelse av risikoavfall. Den hindrer avfallet fra å spres i omgivelsene ved regn eller vind og hallens overbygg hindrer også spredning av bakterier som følge av fugler og smådyr.

Optimal kompostering

Miljøhallen gir gode forhold for lagring av komposterbart avfall. Den tette PVC-duken gjør det mulig å kontrollere forholdene inne i hallen, og minimere ulemper med lukt. Ved konstruksjon av hallen, tas det hensyn til de etsende stoffene som oppstår i komposteringsprosessen.

Tilpasset klima i hallen

Rammeverket kan ved behov beskyttes med innerduk og behandles med varmegalvanisering, beskyttende lakkering eller ulike kombinasjoner av disse. En måte å forhindre at de etsende stoffene kommer i kontakt med stålrammeverket, er også å skape overtrykk mellom dekkduken og innerduken.


Prosjekter